Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - livada uz rub šume, selo Do, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 26.04.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kuljanin (Relja) Pero, rođ. 1965. god.; id. 1998. god.