Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - njiva vl. Vase Kuljanina, strana zvana Sunina, Donja Bradina, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 07.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kuljanin (Vaso) Nedeljko, rođ. 1958. god.; id. 1999. god.