Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka tri tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - Donje selo, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 27.04.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 3


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Živak (Čedomir) Novica, rođ. 1961. god.; id. 1998. god.
- Ninković (Marko) Mirko, rođ. 1957. god.; id. 1998. god.
- Ninković (Marko) Stevan, rođ. 1962. god.; id. 1998. god.