Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka tri tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - njiva zvana "Žanj", zemljište vl. porodice Ćećez, Donje selo, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 3

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Ćećez (Obrena) Velimir, rođ. 1952. god.; id. 1999. god.
- Ćećez (Obrena) Željko, rođ. 1960. god.; id. 1999. god.
- Ćećez (Obrena) Vlatko, rođ. 1955. god.; id. 1999. god.