Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - zaseok Jurići - imanje i kuća vl. Jurić Joze, Donje selo, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Vukosav (Trifko) Pero, rođ. 1922. god.; id. 1999. god.