Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - njiva vl. Ćećez Đure (4 metra mjereno od granice sa njivom vl. Ćećez Rista), Donje selo, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 25.07.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kilibarda (Marko) Stana, rođ. 1912. godine; id. 2000. god.