Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela (zajednička grobnica) sa lokaliteta - dvorište vl. Ćećez Đure, neposredna blizina kuće vl. Ćećez Đure, Donje selo - kuća br. 47, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 25.07.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kuljanin (Jove) Stanko, rođ. 1949. god.; id. 2000. god.
- Milutinović (Luke) Petar, rođ. 1907. god.; id. 2000. god.