Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka pet tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - ograđeni prostor drvenom ogradom koji se nalaz na njivi zvanoj "Žanj", nedaleko od kuće vl. Ćećez Momčila, Donje selo, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 22.08.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 5


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Ćećez (Svetozar) Mirko, rođ. 1958. god.; id. 2000. god.
- Ćećez (Pere) Milorad, rođ. 1952. god.; id. 2000. god.
- Ćećez (Pere) Dušan, rođ. 1953. god.; id. 2000. god.
- Ćećez (Miloš) Pero, rođ. 1963. god.; id. 2000. god.
- Ćećez (Radivoje) Miro, rođ. 1969. god.; id. 2000. god.