Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - ograđeni prostor drvenom ogradom koji se nalazi nedaleko od pomoćnog objketa - štale vl. Kuljanin Marinka, lokacija zvana “Jalova njiva”, Donje selo, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 22.08.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kuljanin (Janka) Tihomir, rođ. 1965. god.; id. 2000. god.