Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblje, na udaljenosti od oko 15 metara mjereno od paraklisa (male crkve - kapele), selo Džepi, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 02.11.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Mrkajić (Spase) Vojislav, rođ. 1925. god.; id. 2000. god.