Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka tri tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - mjesno pravoslavno groblje, selo Džepi, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 24.04.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 3

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Šinik (Milan) Bosiljka, rođ. 1932. god.; id. 2001. god.
- Šinik (Stevan) Jovo, rođ. 1932. god.; id. 2001. god.
- Lojpur (Lazo) Vučko, rođ. 1927. god.; id. 2001. god.