Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Glavatičevo, zaseok Račice, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 22.04.2005. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kuljanin (Stojan) Vojislav, rođ. 1943. god.; id. 2005. god.