Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - livada neposredno pored pravoslavnog groblja (na udaljenosti 5 metara mjereno od ograde groblja - iznad grobnog mjesta bila drvena oznaka sa natpisom “BP”), zaseok Jakovljevići, Gornja Bijela, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 06.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Vojinović (Luka) Risto, rođ. 1951. god.; id. 2000. god.