Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - imanje Gligorević Jovana, Gornja Bradina, Barakuša, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Gligorević (Đoko) Jovan, rođ. 1908. god.; id. 1999. god.