Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - pravoslavno groblje "Musala", grad Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 09.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Magazin (Luka) Jelica, rođ. 1936. god.; id. 1999. god.
- Magazin (Dušan) Panta, rođ. 1939. god.; id. 1999. god.