Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka tri tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - pravoslavno groblje "Musala", grad Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 06.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 3


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Šušić (Petar) Slavoljub, rođ. 1949. god.; id. 2000. god.
- Marković (Draga) Milija, rođ. --. god.; id. 2000. god.
- “NN”