Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - pravoslavno groblje "Musala", grad Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 24.04.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Latinović (Kosta) Jovanka, rođ. 1951. god.; id. 2009. god.