Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - pravoslavno groblje "Musala", grad Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 20.09.2004. godine
Broj pronađenih tijela: 2

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- "NN"
- "NN"