Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - pravoslavno groblje u mjestu Nevizdarci, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 10.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Ristić (Steva) Petra, rođ. 1928. god.; id. 1999. god.
- Ristić (Nikola) Đoka, rođ. 1925. god.; id. 1999. god.