Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Seljani, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 04.07.2005. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- "NN"