Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Vrdolje, Lapov Do, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 07.06.2000. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Babić (Đure) Petar, rođ. 1936. god.; id. 2000. god.