Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - ograđen prostor drvenom ogradom, na udaljenosti 9 metara mjereno od kuće vl. Đogić Steva, selo Zabrđani, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 12.10.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Đogić (Stevo) Danica, rođ. 1938. god.; id. 2002. god.