Ekshumacije > Opština Konjic

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Živanja, padina prema putu u mjestu Živanja, zemljište vl. Đorđa Živaka, bliži lokalitet Džepi, opština Konjic.
Datum ekshumacije/asanacije: 08.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Đogić (Mirko) Branko, rođ. 1955. god.; id. 1999. god.