Ekshumacije > Opština Kozarska Dubica

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela (ukupno ekshumirano sedam tijela iz pojedinačnih grobnica) sa lokaliteta - gradsko groblje “Urije”, grobno mjesto sa nadgrobnom oznakom “NN”, između grobnih mjesta sa nadgrobnom oznakom “Derikuća Mitar” (lijevo) i “Ogorinac Osman” (deno), grad Bosanska Dubica/Kozarska Dubica.
Datum ekshumacije/asanacije: 19.10.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Batar (Miloš) Siniša, rođ. 1954. god.; id. 2006. god.
Batar Siniša stradao u egzodusu srpskog naroda u operaciji Hrvatske vojske „Oluja“!