Ekshumacije > Opština Livno

Podaci o razmjeni:
Prilikom ove razmjene predstavnici komisije za razmjenu HR Herceg -Bosne predstavnicima Komisije za razmjenu 1. i 2. krajiškog korpusa VRS predali su ukupno 21 tijelo lica koja su smrtno stradala na livanjsko - grahovskom ratištu krajem 1994. godine. Posmrtne ostatke ovih tijela na terenu pronašli pripadnici HVO i nakon toga iste sahranila u zajedničku grobnicu koja je formirana neposredno pored pravoslavne crkve u mjestu Donji Rujani, opština Livno. Pre razmjene ovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz grobnice, doveženi na razmjenu i predati predtsvnicima Republike Srpske. Nakon razmjene posmrtni ostaci tijela doveženi u Bosansko Grahovo gdje je u krugu tvornice “Ciglana” obavljena identifikacija tijela klasičnom metodom (putem prepoznavanja) - identifikaciju radio Dr Karan Željko.
Datum razmjene: 25.05.1995. godine
Broj razmjenjenih tijela: 21


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kompletan spisak (pdf)

Dodatni dokumenti:
- Izvještaj o asanaciji terena na Livanjskom ratištu, HVO dokument (pdf)
- Izvještaj sa pregovora o razmjeni, HVO dokument (pdf)
- Razmjena Zemunik Zadar 25.5.1995. godine, dokument VRS (pdf)
- Spisak nestalih na kupreskom i grahovsko - livanjskom ratistu od 30.11 - 28.12.1994 godine, dokument VRS (pdf)
- Zapisnik sa uviđaja Čelebići - Donji Rujan 08.12.1994. godine, HVO dokument (pdf)