Ekshumacije > Opština Modriča

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - “Koprivna - Novo naselje”, prostor između kuća, nedaleko od asfaltnog puta i pruge, grad Modriča.
Datum ekshumacije/asanacije: 05.09.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”