Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela na lokalitetu - selo Baraći, unutar kući vl. Niškanović Marije, opština Mrkonjić Grad.
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 10.02.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Niškanović (Stevan) Marija, rođ. 1910. god.; id. 1996. god.