Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka dva tijela na lokalitetu - selo Borci, šumsko područje, nedaleko od makadamskog puta, prije rata opština Jajce, sada opština Jezero/Mrkonjić Grad (Republika Srpska).
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 02.04.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Galić (Marko) Dušan, rođ. 1935. god.; id. 1996. god.
- Galić (Marko) Jovo, rođ. 1927. god.; id. 1996. god.