Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - selo Gerzovo, srušena i spaljena kuća vl. Bubnjević Radojke, opština Mrkonjić Grad.
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 06.04.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Bubnjević (Stevan) Radojka, rođ. 1936. god.; id. 1996. god.