Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - selo Gerzovo, srušena i spaljena kuća vl. Topić Stevana, opština Mrkonjić Grad.
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 06.04.1998. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Topić (Simo) Stevan, rođ. 1924. god.; id. 1996. god.