Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - selo Gornja Baljvina, parecela zvana "Zagojnica" vl. Tešanović Davida, približno 10 m iznad ivice lokalnog makadamskog puta koji povezuje zaseok Šehovci i Konjevići, opština Mrkonjić Grad.
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 13.02.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Konjević (Mlađen) Jovan, rođ. 1938. god.; id. 1996. god.