Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - selo Gornja Medna, livada (voćnjak) nedaleko od makadamskog puta kroz selo Gornja Medna, opština Mrkonjić Grad.
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 16.04.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Tegeltija (Stojan) Čedo, rođ. 1937. god.; id. 1996. god.