Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela (pronađena samo lobanja) sa lokaliteta - zaseok Kostići, voćnjak vlasništvo Kostić Mare, selo Gustovare, opština Mrkonjić Grad.
Napomena: Lice stradalo prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 11.06.2004. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kostić-Kojić (Lazo) Rosa, rođ. 1936. god.; id. 2005. god.