Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela na lokalitetu - šuma zvana “Kovačica”, selo Liskovac, opština Mrkonjić Grad.
Napomena: Radi se o vojniku vojske Republike Hrvatske, pripadniku 7. Gardijske brigade (“Pume”)!
Datum ekshumacije/asanacije: 13.03.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Emil Skroza, rođ. 1975. god.; id. 1995. god.
Posmrtni ostaci predati Komisiji Republike Hrvatske!