Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela (zajednička grobnica) sa lokaliteta - selo Magaljdol, đubrište nedaleko od zapaljene i srušene kuću vl. porodice Aleksić, opština Mrkonjić Grad.
Posmrtne ostatke tijela pronašla porodica po povratku u selo i nakon pronalaska dana 11.03.1996. godine tijela sahranili na lokalno pravoslavno groblje u selu Magaljdol.
Napomena: Lica stradala prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 09.03.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Aleksić (Simo) Milica, rođ. 1919. god.; id. 1996. god.
- Aleksić (Ilija) Simo, rođ. 1946. god.; id. 1996. god.