Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka tri tijela na lokalitetu - selo Podgorja, idući makadamskim putem lijevo od magistralnog puta “Mrkonjić Grad - Glamoč”, oko 700 metara od magistralnog puta i oko 40 m desno od makadamskog puta, iznad sela Podgorja, šumsko područje, pored jednog oborenog suvog drveta, opština Mrkonjić Grad.
Napomena: Lica stradala prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 26.04.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 3


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Ćirić (Božo) Ćiro, rođ. 1955. god.; id. 1996. god.
- Babić (Marko) Stanimir, rođ. 1953. god.; id. 1996. god.
- Blagojević (Marko) Nikola, rođ. 1950. god.; id. 1996. god.