Ekshumacije > Opština Mrkonjić Grad

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka dva tijela na lokalitetu - selo Podrašnica, zaseok Štrbine, na livadi, opština Mrkonjić Grad.
Napomena: Lica stradala prilikom zajedničkog napada regularne Hrvatske vojske (HV) i jedinica Hrvatskog vijeća obrane (HVO) na područje opštine Mrkonjić Grad!
Datum ekshumacije/asanacije: 18.03.1996. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Savić (Vojislavn) Ljubiša, rođ. 1974. god.; id. 1996. god.
- Savković (Radovan) Goran, rođ. 1971. god.; id. 1996. god.