Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Dobrinja III, Trg "Djece Dobrinje" (ranije Ulica Martin Luter Kinga), zelena površina između zgrada, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 07.07.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Terzić (Petar) Milko, rođ. 1950. god.; id. 1999. god.