Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - Dobrinja II, “Garaže”, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 23.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 2


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Božić (Risto) Jelena, rođ. 1934. god.; id. 2000. god.
- Božić (Simo) Milan, rođ. 1926. god.; id. 2000. god.