Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Dobrinja IIIa, “Garaže”, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 23.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Kapetina (Lazar) Šimša, rođ. 1953. god.; id. 1999. god.