Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Asanacija terena i pronalazak posmrtnih ostataka jednog tijela (pronađena samo lobanja) sa lokaliteta - Gornji Pofalići, na livadi ispod kuće vl. Jovičić Brane, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 20.09.2004. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”