Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - groblje "Semizovina", ispod grobnog mjesta sa oznakom Jovanka Simunović, Gornji Pofalići, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 20.09.2004. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Savić (Milan) Rajko, rođ. 1947. god.; id. 2005. god.