Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - obala rijeke Miljacke, na udaljenosti od oko 500 m od ulaza - glavne kapije u “Gradski kolektor”, Rajlovac, opština Novo Sarajevo - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 27.04.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1


 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”