Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog mrtvog tijela sa lokaliteta - Dobrinja II, “kvadrant C5”, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 16.11.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

   

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Stevanović (Đorđe) Jovan, rođ. 1934. god.; id. 1999. god.