Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - "Mlađenovo groblje", opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 21.10.2005. godine
Broj pronađenih tijela: 2

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- “NN”
- “NN”