Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka dva tijela iz pojedinačnih grobnica sa lokaliteta - groblje "Semizovina", Pofalići, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 17.11.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 2

 

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Pantović (Mate) Obren, rođ. 1937. god.; id. 2000. god.
- “NN”