Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Ulica Humska br. 234 M, na udaljenosti 1,5 m ispred ulaznih vrata zidanog objekta, pokraj jabukovog drveta i ograde dvorišta, Pofalići, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 17.11.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Elek (Đoko) Ljubica, rođ. 1904. god.; id. 2000. god.