Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Pofalići, Semizovina, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 03.07.2001. godine
Broj pronađenih tijela: 1

 
     
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Bajagić (Božo) Rosa, rođ. 1912. god.; id. 2001. god.