Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela sa lokaliteta - Ulica Orlovačka br.190, dvorište kuće vl. Draško Vojina, Pofalići, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 25.08.2003. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Draško (Ljube) Zorka, rođ. 1933. god.; id. 2003. god.