Ekshumacije > Sarajevo - Opštine Novi grad i Novo Sarajevo

Podaci o ekshumaciji/asanaciji:
Ekshumacija posmrtnih ostataka jednog tijela iz pojedinačne grobnice sa lokaliteta - Rasadnik, Buća potok, opština Sarajevo Novi grad - grad Sarajevo.
Datum ekshumacije/asanacije: 24.09.1999. godine
Broj pronađenih tijela: 1

     
     

 
Podaci o ekshumiranim - indentifikovanim licima
- Guslov (Stavan) Trivo, rođ. 1934. god.; id. 1999. god.